Nieuws

Lenen aan uw kind bij een scheiding

Hypotheek bij echtscheiding Bij een scheiding wordt bij de verdeling van de woning door de bank altijd getoetst of het mogelijk is om op het inkomen van diegene die de woning overneemt de geldlening kan worden verstrekt. Ook al heeft u al jaren de hypotheekrente op tijd betaald en is het overnemen van de hypotheek,…
Lees verder

Familierechters gaan vechtscheiding anders aanpakken

Rechters willen voorkomen dat kinderen beschadigd raken door gedrag ouders in een vechtscheiding. Familierechters gaan hun werkwijze aanpassen om te voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens een zogenoemde vechtscheiding. Initiatieven die bij rechtbanken zijn ontwikkeld en goed blijken te werken, worden volgend jaar landelijk ingevoerd. (meer…)
Lees verder

Indexatie alimentatie voor het jaar 2017 vastgesteld

De indexatie voor alimentatie is in 2017 2,1% Ieder jaar wordt de alimentatie geÔndexeerd. Dit tenzij u hierover anders luidende afspraken heeft gemaakt met uw ex-partner. Het indexatie percentage voor het jaar 2017 bedraagt 2,1%. Dit geldt voor zowel de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. 2,1% van het oude alimentatiebedrag Dit percentage wordt door de…
Lees verder

Had ik maar hulp ingeschakeld

Hulp bij scheiden 40% van de huwelijken eindigen momenteel in een echtscheiding. En daar komt nogal wat bij kijken, vooral financieel. Bijna 600 leden van hettestpanel.nl deden mee aan een groot scheidingsonderzoek van Nationale-Nederlanden*. De opvallendste resultaten. Bijna de helft van alle ondervraagden (49%) wist vooraf niet precies hoe hij of zij de scheiding wilde…
Lees verder

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Inkomensafhankelijke combinatiekorting Het kind woont de ene week bij de moeder en de andere week bij de vader. De meest voorkomende regeling bij co-ouderschap. Alleen vindt niet iedere inspecteur dit een gelijke mate waarin een kind bij beide ouders verblijft? Hierdoor zou er volgens de inspecteur van de Belastingdienst dan ook geen recht bestaan op…
Lees verder

Alimentatienormen

Alimentatienormen Op 29 december 2015 is het rapport Alimentatienormen 2016 gepubliceerd. Dit rapport bevat aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen. De Expertgroep ontwikkelt aanbevelingen voor de vaststelling van de behoefte en de draagkracht voor een alimentatieberekening. Het tremarapport bestaat uit: Tremarapport versie januari 2016 Behoeftetabel 2016 Draagkrachttabel 2016 Bijlage 2016 eerste helft van het jaar Aanvaardbaarheidstoets…
Lees verder

Kindregelingen 2016

Toeslagen en het kindgebondenbudget de kindregelingen 2016 In december wordt er via de website van de belastingdienst de hoogte van de kindregelingen 2016 kenbaar gemaakt en aangegeven wat de nieuwe bedragen voor de toeslagen zijn. U kunt vanaf nu op de website van de belastingdienst raadplegen wat de hoogte is van uw toeslagen voor het…
Lees verder

Indexatie alimentatie 2016 1,3%

[spacer]Indexering alimentatie Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geÔndexeerd. U vindt hier de percentages van de indexering alimentatie. Hoe wordt het percentage bepaald? Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast hetgeen wordt gepubliceerd in de staatcourant.…
Lees verder

Kinderbijslag en gescheiden ouders

Wat gebeurt er met de kinderbijslag van de kinderen na de scheiding? Wanneer u als ouders van een minderjarig kind gaat scheiden is het zaak om bij de Sociale Verzekerings Bank de SVB na te gaan hoe u zaken destijds heeft geregeld met de kinderbijslag. Het is raadzaam om tijdens het proces van uw scheiding…
Lees verder

Partneralimentatie bij samenwonen of hertrouwen?

Einde partneralimentatie bij samenwonen? Gedurende een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn beide partners verplicht om elkaar te onderhouden. Na het beŽindigen van het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijft deze verplichting voortbestaan. Diegene met de meeste draagkracht, betaalt na het beŽindigen van het huwelijk of geregistreerd partnerschap partneralimentatie aan de ex-echtgeno(o)te, indien deze niet zelf kan…
Lees verder

Omgangsregeling met grootouders

Omgangsregeling met grootouders Voor een kind is de scheiding van hun ouders erg ingrijpend. Maar ook bij hun grootouders kan een echtscheiding voor veel leed zorgen. Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat voor 53% van de opaís en omaís het contact met hun kleinkinderen na een scheiding duidelijk anders is geworden. In bijna alle…
Lees verder

Scheiding huisdieren waar moet het huisdier heen

Scheiding huisdieren regelen in een omgangsregeling De scheiding huisdieren en de mogelijke regelingen. Voor de meeste bezitters van huisdieren valt zijn of haar huisdier niet onder de inboedel en kun je een huisdier niet zomaar verdelen zoals de overige zaken op de inboedellijst. Hoewel juridisch de hond, kat, cavia, vogel, konijn en alle ander huisdieren…
Lees verder

Subsidie bij echtscheiding mediation

Subsidie bij mediation en scheiding Wanneer u aan de onderstaande voorwaarden voldoet komt u in aanmerking voor een subsidie voor een mediation hetgeen toevoeging wordt genoemd. De toevoeging wordt door ons bij de Raad voor Rechtsbijstand voor u aangevraagd . U ontvangt binnen 2 weken bericht of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Na…
Lees verder

Kleedgeld per maand voor uw kind

Kleedgeld: leren budgetteren Ooit zullen uw kinderen financieel op eigen benen staan. Maar daar is oefening voor nodig. Kleedgeld kan daarbij helpen. Uw kinderen leren zo zelf met geld omgaan. En u weet precies hoeveel u aan kleding voor uw kinderen kwijt bent. Welke afspraken moet u maken met uw kind? Wanneer beginnen met kleedgeld?…
Lees verder

Wetsvoorstel partneralimentatie 2015

Wetsvoorstel partneralimentatie ingediend. D66-Kamerlid Magda Berndsen dient vrijdag 19 juni 2015, samen met de VVD en PvdA, een wetsvoorstel in om de partneralimentatieregeling te moderniseren. In dit wetsvoorstel partneralimentatie wordt de duur van de alimentatieverplichting verkort, wordt de berekening ervan eenvoudiger en wordt de hoogte bepaald aan de hand van het inkomensverlies dat een ex-partner…
Lees verder

Aantal echtscheidingen gestegen naar niveau 2008

Het aantal echtscheidingen in Nederland is terug op het hoge niveau van 2008. In 2014 eindigden 35.000 huwelijken. Dat was 5 procent meer dan het aantal echtscheidingen in 2013. Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. Na 2008 zette een daling van het aantal echtscheidingen in. Een jaar later nam het aantal echtscheidingen af…
Lees verder

Gezagsregister voor een aantekening gezag na overlijden

Gezagsregister Wilt u zorgen dat uw voogdij is geregeld? Een testament is niet noodzakelijk. Er is een landelijk register, het gezagsregister waar u kunt laten registreren wie als voogd kan worden aangewezen als u onverhoopt iets overkomt. Via deze website kunt u, alleen of samen met de andere ouder, in het gezagsregister laten registreren wie…
Lees verder